اخبار پارس ساختار
title

 گزارش تصویری از یک پروژه ی ماندگار

۲۸ مهر ۱۴۰۰
 گزارش تصویری از یک پروژه ی ماندگار

یکی از پروژه های ماندگار در تاریخچه شركت پارس ساختار اجرای عملیات نیروگاه آبی مغان می باشد.

پارس ساختار توانست در پانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۳ با ساخت، تامين، نصب و راه اندازى پنستاك، منيفلد انتهايى و تجهيزات مربوطه آن در تامين قطعات عمده نيروگاه آبى مغان، ضمن ادای دین به میهن اسلامی با یاری خداوند نقش مهمی در رفع این چالش ایفا نماید.