اخبار پارس ساختار
title

بازدید ریاست امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی از گلخانه شیشه ای هیدروپونیک شرکت کشت و صنعت مانارام ارس

۱۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید ریاست امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی از گلخانه شیشه ای هیدروپونیک شرکت کشت و صنعت مانارام ارس

جناب آقای محمودی ریاست محترم امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی به همراه تعدادی از معاونین این بانک از عملیات احداث گلخانه شیشه ای هیدروپونیک شرکت کشت و صنعت مانارام ارس بازدید کردند.