بازدید معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای مازندران از شرکت پارس ساختار

معاون طرح و توسعه و جمعی از مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران از شرکت پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه بازدید کردند.

4 دی, 1400

معاون طرح و توسعه و جمعی از مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران از شرکت پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه بازدید کردند.