اخبار پارس ساختار
title

آزمون طبیعت از پایداری خطوط بتنی

۲۵ دی ۱۴۰۰
آزمون طبیعت از پایداری خطوط بتنی

در بیست و پنجم دی ماه زمستان سرد سال ۱۳۹۱ زمانیکه دکل های مشبک تک مداره خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت سردشت-پیرانشهر علی رغم گرم بودن با جریان برق، سنگینی ناشی از بار یخ و برف را تحمل نکرده و سی دکل آن پشت سر هم واژگون شده و انتقال نیروی برق در منطقه را قطع نمودند، در موازات ۳۵ متری آن خط، تمامی دکل های تک پایه ی خود ایستای بتنی خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره سرد، اجرایی توسط شرکت پارس ساختار، ایستا و با صلابت استمرار جریان برق در آن مسیر را برقرار نمودند.