اخبار پارس ساختار
title

بازدید مجری طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت پارس ساختار

۲۷ دی ۱۴۰۰
بازدید مجری طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت پارس ساختار

جناب آقای مهندس دادخواه مجری طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان به همراه کارشناسان شرکت مهندسی مشاور دانشمند و شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت پارس ساختار بازدید کردند.