اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه، گل و گیاه شیراز

۱۴ بهمن ۱۴۰۰
گزارش تصويرى سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه، گل و گیاه شیراز

گزارش تصويرى سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه، گل و گیاه شیراز