اخبار پارس ساختار
title

ادامه عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
ادامه عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا

قاب تصویری ۲۴ فروردین/ ادامه عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا با تلاش و توانمندی کارکنان شرکت پارس ساختار ادامه دارد.