اخبار پارس ساختار
title

پروژه ماندگار “خطوط ارتباطی پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلوولت دو مداره کندوان”

۲۱ فروردین ۱۴۰۱
پروژه ماندگار “خطوط ارتباطی پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلوولت دو مداره کندوان”

پروژه ماندگار “خطوط ارتباطی پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلوولت دو مداره کندوان” با دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار