اخبار پارس ساختار
title

ادامه عملیات احداث “خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا”

۳ خرداد ۱۴۰۱
ادامه عملیات احداث “خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا”

ادامه عملیات احداث “خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا” با تلاش و توانمندی کارکنان شرکت پارس ساختار