اخبار پارس ساختار
title

حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار

حضور ریاست شعبه اطبا بانک شهر در هتل گسترش و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار به مناسبت تبریک سی و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت پارس ساختار