اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیران شرکت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بختیاری از شرکت های گروه صنعتی پارس ساختار

۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید مدیران شرکت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بختیاری از شرکت های گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید جناب آقای مهندس حسین زاده و جناب آقای مهندس قدیریان مدیران شرکت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بختیاری از شرکت های گروه صنعتی پارس ساختار و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه