اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت از شرکت پارس ساختار

۲۱ خرداد ۱۴۰۱
بازدید مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت از شرکت پارس ساختار

بازدید مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت از شرکت های پارس ساختار و صنایع فولاد شهریار تبریز با حضور ریاست هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار