اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیر طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای کرمان به همراه مدیرعامل شرکت مشاور توسعه صنعت برق ایران از شرکت پارس ساختار

۱۱ خرداد ۱۴۰۱
بازدید مدیر طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای کرمان به همراه مدیرعامل شرکت مشاور توسعه صنعت برق ایران از شرکت پارس ساختار

بازدید مدیر طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای کرمان به همراه مدیرعامل شرکت مشاور توسعه صنعت برق ایران و هیات همراه با حضور مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از شرکت پارس ساختار