بازدید معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی

بازدید معاونت  طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

25 مرداد, 1401

بازدید معاونت  طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار