اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور دانشمند و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی پارس ساختار

۸ آبان ۱۴۰۱
بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور دانشمند و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی پارس ساختار

بازدید جناب آقای مهندس ایزدی مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور دانشمند و هیات همراه از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار