اخبار پارس ساختار
title

بازدید معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی

۱۸ مهر ۱۴۰۱
بازدید معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی

بازدید جناب آقای مهندس اله داد معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار