اخبار پارس ساختار
title

پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو‌ مداره شش سطحه پرند-شمس آباد با دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

۳۰ مهر ۱۴۰۱
پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو‌ مداره شش سطحه پرند-شمس آباد با دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

گزارش تصویری// پروژه ماندگار “خط ۲۳۰ کیلوولت دو‌ مداره شش سطحه پرند-شمس آباد با دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار