اخبار پارس ساختار
title

بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو از توانمندی سایت تست آزمایشگاه و خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

۱۳ آذر ۱۴۰۱
بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو از توانمندی سایت تست آزمایشگاه و خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

?بازدید جمعی از مدیران شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو از توانمندی سایت تست آزمایشگاه و خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار به همراه جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار