اخبار پارس ساختار
title

بازدید جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از آزمایشگاه مرجع تایپ تست خطوط فوق توزیع و انتقال بالای ۴۵ کیلوولت کشور در محل شرکت پارس ساختار

۸ دی ۱۴۰۱
بازدید جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از آزمایشگاه مرجع تایپ تست خطوط فوق توزیع و انتقال بالای ۴۵ کیلوولت کشور در محل شرکت پارس ساختار

بازدید جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از آزمایشگاه مرجع تایپ تست خطوط فوق توزیع و انتقال بالای ۴۵ کیلوولت کشور در محل شرکت پارس ساختار