اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//دیدار جناب آقای مهندس موسی رضایی مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای اصفهان با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه و بازدید از خط تولید دکل های تک پایه خودایستای بتنی پارس ساختار

۱۴ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری//دیدار جناب آقای مهندس موسی رضایی مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای اصفهان با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه و بازدید از خط تولید دکل های تک پایه خودایستای بتنی پارس ساختار

گزارش تصویری//دیدار جناب آقای مهندس موسی رضایی مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای اصفهان با جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه و بازدید از خط تولید دکل های تک پایه خودایستای بتنی پارس ساختار