اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//سومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی شرکت “پارس ساختار”

۱۲ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری//سومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی شرکت “پارس ساختار”

گزارش تصویری//سومین روز عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت چهار مداره در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار