اخبار پارس ساختار
title

بازدید دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از پروژه احداث گلخانه شیشه ای هیدروپونیک ۸۵ هکتاری شرکت مانارام ارس وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بازدید دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از پروژه احداث گلخانه شیشه ای هیدروپونیک ۸۵ هکتاری شرکت مانارام ارس وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از پروژه احداث گلخانه شیشه ای هیدروپونیک ۸۵ هکتاری شرکت مانارام ارس وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار