اخبار پارس ساختار
title

دیدار دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با سرکنسول ایران در کازان روسیه

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
دیدار دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با سرکنسول ایران در کازان روسیه

دیدار دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با سرکنسول ایران در کازان روسیه