اخبار پارس ساختار
title

دیدار مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار و دکتر متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
دیدار مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار و دکتر متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

دیدار مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار و دکتر متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی