اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى// دومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

۲۶ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصويرى// دومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳

گزارش تصويرى// دومین روز حضور “کشت و صنعت پارس ساختار” در نمایشگاه ارس اکسپو ۲۰۲۳