اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصویری//برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش

گزارش تصویری//برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش