اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//بازدید جمعی از کارشناسان کارخانه فولاد ارفع یزد از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
گزارش تصویری//بازدید جمعی از کارشناسان کارخانه فولاد ارفع یزد از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار

بازدید جمعی از کارشناسان کارخانه فولاد ارفع یزد از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار