اخبار پارس ساختار
title

عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – اصفهان

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان –  اصفهان

عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار