اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//بازدید جمعی از مدیران بانک صادرات کشور با حضور جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از توانمندی های شرکت های زیر مجموعه این گروه

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
گزارش تصویری//بازدید جمعی از مدیران بانک صادرات کشور با حضور جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از توانمندی های شرکت های زیر مجموعه این گروه

بازدید جمعی از مدیران بانک صادرات کشور با حضور جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از توانمندی های شرکت های زیر مجموعه این گروه