اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//بازدید جمعی از مدیران برق منطقه ای کشور از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس نواده اباذر رییس هیات عامل گروه

۳ خرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری//بازدید جمعی از مدیران برق منطقه ای کشور از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس نواده اباذر رییس هیات عامل گروه

بازدید جمعی از مدیران برق منطقه ای کشور از خطوط تولید دکل های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس نواده اباذر رییس هیات عامل گروه