اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۲ خرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری//عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار