اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۱۱ خرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری//ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دومداره سپاهان – جی اصفهان به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار