اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

گزارش تصویری// ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال دو مداره ۲۳۰ كيلوولت شرکت آهن و فولاد ارفع یزد ” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۸ مرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری// ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال دو مداره ۲۳۰ كيلوولت شرکت آهن و فولاد ارفع یزد ” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

ادامه عملیات احداث پروژه “خط انتقال دو مداره ۲۳۰ كيلوولت شرکت آهن و فولاد ارفع یزد ” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار