اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//عملیات احداث پروژه “خط انتقال دو مداره ۲۳۰ كيلوولت شرکت آهن و فولاد ارفع یزد ” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار

۱۷ تیر ۱۴۰۲
گزارش تصویری//عملیات احداث پروژه “خط انتقال دو مداره ۲۳۰ كيلوولت شرکت آهن و فولاد ارفع یزد ” با دکل های تک پایه خودایستای بتنی به همت همکاران متخصص و تلاشگر شرکت پارس ساختار