اخبار پارس ساختار PARSSAKHTAR
title

بازدید جمعی از خبرنگاران و عکاسان خبری آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار و پروژه تونل انرژی تبریز واقع در ایده لو

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
بازدید جمعی از خبرنگاران و عکاسان خبری آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار و پروژه تونل انرژی تبریز واقع در ایده لو

بازدید جمعی از خبرنگاران و عکاسان خبری آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی پروژه حفاری و نصب خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باغ گلستان- خاقانی تبریز به روش نوین حفاری HDD توسط تلاشگران شرکت پارس ساختار
و پروژه تونل انرژی تبریز واقع در ایده لو