mask-image
mask-shadow
title

دپارتمان ها

واحد بازرگانی و مناقصات

واحد بازرگانی شرکت پارس ساختار در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت فعالیت گسترده‌ای دارد.

واحد بازرگانی و مناقصات

واحد بازرگانی شرکت پارس ساختار با هدف جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌ها، قیمت تمام شده و در نهایت تحویل به موقع محصول با همکاری سایر واحدهای شرکت، و انجام کلیه امور در زمینه بازرگانی ( عملیات تامین و تدارک کالا ) را بر عهده دارد .ضمن آن که انجام کلیه امور مربوط به پیمان‌ها، منقاصات، استعلام ها جزو عملکردهای این واحد می‌باشد.

زیر مجموعه های واحد بازرگانی:

  • تحقیق و توسعه
  • امور مناقصات و استعلام ها
  • خرید مواد اولیه