mask-image
mask-shadow
title

دپارتمان ها

واحد تولید قطعات فلزی

سازه‌های تولیدی که در کارگاه‌های فلزکاری به دست می‌آیند در واحد تولید قطعات فلزی ساخته می‌شوند.

واحد تولید قطعات فلزی

عـلاوه بر تـنه اصلی سازه‌های تولیدی که به صورت بـتن مسلح پـیش ساخته می‌باشد، کراس آرم‌ها، شیلد پیک و نردبان‌های بالارو سازه‌های مذکور و همچنین سازه‌های فولادی مورد نیاز پست‌های انتقال و فوق توزیع برق و دیگر ابنیه‌های در دست احداث، از مقاطع فولادی و بر اساس طرح نقشه‌های اجرایی، که بر حسب نیازها و نیروهای بارگذاری سازه از سوی دفتر فنی طراحی و ارائه می‌گردد، در کارگاه‌های فلزکاری شرکت ساخته می‌شوند.