mask-image
mask-shadow
title

دپارتمان ها

واحد طراحی و مهندسی

پارس ساختار در واحد طراحی و مهندسی شرکت تمامی موارد طراحی و مهندسی پروژه‌ها را با دقت و حساسیت بالا انجام می‌دهد.

واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت پارس ساختار با بهره‌گیری از مهندسین مجرب در رشته‌های برق، عمران و مکانیک تمامی نیازهای محاسباتی، طراحی و اجرایی خود در زمینه‌های کاری خطوط انتقال نیرو، پست و نیروگاه را تأمین می‌نماید. در این راستا با بهره‌گیری از نرم افزارهای مهندسی مانندPLS Pole، SAP، CAISSON ، SolidWorks، Abaqus، AutoCAD و … و همچنین با تبعیت از آیین نامه‌ها و استانداردهای به روز مهندسی مانند آیین نامه بتن ایران (ABA)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI) ، استاندارد جوشکاری آمریکا  (AWS)، مقررات ملی ساختمان، استاندارد جهانی ASTM و … تمامی موارد طراحی و مهندسی پروژه‌ها را  با دقت و حساسیت بالا انجام می‌دهد.