لوح تقدیر شرکت برق منطقه ای آذربایجان

2 تیر, 1397