title

دکل‌های مخابراتی خود ایستای مشبک (Lattice)

دسته بندی :

برج‌های مخابراتیدکل‌های مخابراتی خود ایستای مشبک (Lattice)

مشخصات محصول

توضیحات محصول

این دکل‌ها دارای 3 یا 4 پایه فلزی هستند که اجزای آن‌ها بصورت خرپایی از اعضای نبشی، لوله و یا ناودانی بصورت شیب‌دار بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌شوند. مزیت دکل‌های خود ایستا، ظرفیت بالا و استقامت بیشتر آن نسبت به سایر دکل‌ها می‌باشد.