دکل تلسکوپی فولادی

دکل های تلسکوپی دارای یک ساختمان لوله ای شکل می باشند که از چند قطعه طولی تشکیل می شوند. هر قطعه بصورت جداگانه ساخته شده و پس از حمل به محل [...]

دکل مشبک فولادی

این نوع برجها بیشتر برای خطوط انتقال ولتاژ بالا و با اسپن های طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. بهره گیری از این نوع برجها در شرایط بار مکا[...]

دکل خود ایستای بتنی

سازه های تک پایه خود ایستا از بتن مسلح با مقطع گرد تو خالی بوده که بصورت گریز از مرکز در قالبهای فولادی با سطح جانبی کاملا صاف و در قطعات با[...]

دکلهای مخابراتی خود ایستای مشبک (Lattice)

این دکل ها دارای 3 یا 4 پایه فلزی هستند که اجزای آن ها بصورت خرپایی از اعضای نبشی، لوله و یا ناودانی بصورت شیب دار بوسیله پیچ و مهره به یکدی[...]

دکلهای مخابراتی مهاری

دکل هایی که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار می گردد و در انواع مختلف و ارتفاعات متفاوت و قاعده های متنوع قابل ساخت می باشند[...]

دکلهای مخابراتی تک پایه خود ایستا (منوپل)

دکلهای تک پایه خود ایستا که بعلت اشغال فضای فوق العاده کم بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به دو صورت بتنی پیش ساخته و یا تلسکوپی فولادی قابل[...]