دکل تلسکوپی فولادی

دکل های تلسکوپی دارای یک ساختمان لوله ای شکل می باشند که از چند قطعه طولی تشکیل می شوند. هر قطعه بصورت جداگانه ساخته شده و پس از حمل به محل مورد نظر روی هم سوار می شوند.
با توجه شکل مخروطی بدنه پایه و کاهش قطر آن در ارتفاع، استقرار قطعات در داخل یکدیگر با اصطکاک بین سطح خارجی قطعه پایینی و سطح داخلی قطعه بالایی همراه بوده که انتقال تنش ها در ناحیه اتصال دو قطعه به کمک این اصطکاک انجام می گیرد. بدلیل ورود قطعات به یکدیگر و شباهت این سیستم به تلسکوپ، نام این نوع دکلها را دکلهای تلسکوپی نامیده اند.
دلایل اصلی استفاده از دکل های تلسکوپی، سطح مقطع کم در فونداسیون و در عین حال توانایی آنها در تحمل نیروهای زیاد می باشد. از مزایای این نوع دکلها میتوان به پذیرش نیروهای مکانیکی بیشتر، عمر بالاتر، ظاهر زیباتر و پهنای کمتر، اشغال فضای کمتر و نیاز به فونداسیون کمتر اشاره نمود. از معایب این نوع دکلها نیز میتوان بقیمت نسبی بالاتر، خورندگی بیشتر در محیطهای خورنده، هزینه نصب بالاتر، هزینه تعمیرات و نگهداری بالاتر اشاره کرد. شرکت پارس ساختار با دارابودن تجهیزات ساخت و همینطور دانش فنی دکلها، اقدام به طراحی و ساخت دکلهای تلسکوپی فولادی در ابعاد و تیپهای مختلف می نماید.