معرفی پروژه


خطوط برون مرزی


جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
تهیه پایه های کامل خط 220KV تکمداره کشور جمهوری آذربایجان شرکت صانیر - جمهوری آذربایجان
تهیه و احداث خط 110KV تکمداره جمهوری نخجوان برق جمهوری نخجوان - جمهوری نخجوان
طراحي ، تهيه تجهيزات و احداث كامل خط انتقال 110KV دومداره بيلاو- اردوباد (EPC) برق جمهوری نخجوان - جمهوری نخجوان

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما