معرفی پروژه


خطوط 132 کیلوولت


جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره خوی - ایواوغلی برق منطقه ای آذربایجان خوی - ایواوغلی 1377 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره ایواوغلی - مرند 2 برق منطقه ای آذربایجان ایواوغلی - مرند 1379 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره نساجی خوی - جلفا برق منطقه ای آذربایجان خوی - جلفا 1382 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره شفا - ائل گلی برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1382 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV سهند - مراغه و نقده - اشنویه برق منطقه ای آذربایجان سهند - مراغه ، نقده - اشنویه 1382 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره قره ضیاءالدین برق منطقه ای آذربایجان آذربایجان غربی - قره ضیاءالدین 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV چهار مداره یاغچیان برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب بطول تقریبی 4 کیلومتر
تهیه و احداث خط 132KV دو مداره تغذیه پست سعید آباد برق منطقه ای آذربایجان تبریز - محدوده سعد آباد 1384 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب بطول تقریبی 5 کیلومتر
تهیه و احداث خط 132/230KV چهارمداره رینگ تبریز (قرارداد سوم) برق منطقه ای آذربایجان محدوده تبریز 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132/230KV چهارمداره کنارگذر شمالی (پاسداران) برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب ، قسمت دو مداره بطول تقریبی 10 کیلومتر
تهیه و احداث خط 132KV دومداره سهند مراغه - کاغذسازی برق منطقه ای آذربایجان تبریز - سهند و مراغه 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KVدو مداره تغذیه پست کشکسرای برق آذربایجان تبریز - محدوده کشکسرای 1386 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دومداره شفا - ستارخان برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1386 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV چهارمداره سردرود - تراکتورسازی برق منطقه ای آذربایجان تبریز - محدوده سردرود 1386 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دومداره پست محمدیار و سردار بوکان برق منطقه ای آذربایجان محدوده بوکان 1387 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132KV دومداره تغذیه پست شهید سلیمی برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1387 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه تجهیزات برج و احداث خط انتقال 132 کیلوولت دومداره قوشچی - سرو برق منطقه ای آذربایجان ارومیه - سرو 1387 تهیه ، برج ، سیستم اتصال زمین ، اجرای فونداسیون و نصب
تهيه تجهيزات برج و احداث خط انتقال 132 كيلوولت دومداره پيرانشهر- اشنويه برق منطقه ای آذربایجان محدوده پيرانشهر- اشنويه 1387 تهيه تجهيزات برج و احداث خط انتقال
تهيه كليه تجهيزات و اجراي كامل خط انتقال 132 كيلوولت نيرورساني ناحيه صنعتي آخولا عمران شهر جديد سهند ناحيه صنعتي آخولا تبریز 1387 تهيه كليه تجهيزات و اجراي كامل خط انتقال
تهيه تجهيزات برج واحداث خط انتقال 132 كيلوولت چهارمداره باندل نيروگاه بناب- مجتمع فولاد شاهين بناب فولاد شاهين بناب محدوده شهرستان بناب 1388 تهيه تجهيزات برج واحداث خط انتقال
تهيه تجهيزات برج و احداث خط 132 كيلوولت دومداره و چهارمداره خروجيهاي پست شهيد سليمي برق منطقه ای آذربایجان جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سليمي 1388 تهيه تجهيزات برج و احداث خط
فروش برجهاي 132 كيلوولت دومداره سه سطحه به كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي سيمان آذرآبادگان خوي محدوده خوی 1388 فروش برج
خط 132 کیلوولت دو مداره و چهار مداره ورود و خروج پست جدید جلفا برق منطقه ای آذربایجان محدوده جلفا 1389 خرید و تامین تجهیزات برج و سیستم زمین و اجرای عملیات احداث فونداسیون و نصب کامل برجها
فروش برجهاي 132 كيلوولت دومداره دوسطحه مينق ­انتقال انرژي برق محدوده شهرستان مینق 1389 فروش برج
فروش برجهاي 132 كيلوولت دومداره و چهارمداره ايستگاه تقويت فشار گاز تبريز شركت آرمان انرژي ايستگاه تقويت فشار گاز تبريز 1389 فروش برج
واریانت خطوط 230 و 132 کیلوولت دو مداره در مجاورت فرودگاه مراغه انتقال انرژی آذرخش جاده بناب - مراغه 1389 فروش برج
تهیه و نصب برجهای خط 132/230 کیلوولت چهارمداره شوراکند – گلخانه 115-112 برق منطقه ای آذربایجان محدوده ارومیه 1390 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
واریانت خط 132 کیلوولت تکمداره ارومیه1-ارومیه2 در محل میدان تره بار میادین تره بار ارومیه ارومیه - خیایان شیخ شلتوت 1391 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
واریانت خط 132 کیلوولت ائل گلی-امامیه در بلوار دکتر حسابی تبریز تعاونی مسکن نیروی انتظامی تبریز - بلوار دکتر حسابی 1391 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
افزایش استحکام مکانیکی خطوط 230 و 132 کیلوولت در ناحیه آذربایجان برق منطقه ای آذربایجان شهرستان اهر 1391 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
خط 132 و 230 کیلوولت دومداره و چهار مداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب ذوب آهن شمالغرب تبریز - محدوده ملکان 1392 تهیه مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات احداث فونداسیون و نصب کامل و سیمکشی برج
خط 132 و 230 کیلوولت دومداره و چهارمداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب ذوب آهن شمالغرب تبریز - محدوده ملکان 1392 فروش برج های تک پایه خودایستای بتنی
خط 132 کیلوولت دو مداره آبش احمد به خط اصلاندوز - مولان برق منطقه ای آذربایجان محدوده آبش احمد و اصلاندوز 1392 تهیه برج ، تجهیزات سیستم اتصال زمین و اجرای فونداسیون و نصب برجهای خط
ادامه خط انتقال 132 کیلوولت دومداره قوشچی – سرو برق منطقه ای آذربایجان ارومیه - سرو 1392 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
فروش برجهای واریانت خط 132 کیلوولت دومداره شهرک سرمایه گذاری خارجی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی شهرک سرمایه گذاری خارجی 1393 فروش برج
تهیه و نصب برج خط 132 کیلوولت آذر به رینگ ستارخان ـ قراملک در محل تلاقی با آنتن اتصالی کنارگذر تبریز صنایع آترین تبریز کنارگذر تبریز 1393 فروش برج
تهیه و نصب برج خط 132 کیلوولت تکمداره آذر ـ ستارخان در محل تلاقی با بلوار آذربایجان صنایع آترین تبریز تبریز بلوار آذربایجان 1393 فروش برج
واریانت خط 132 کیلوولت تکمداره نقده - مهاباد تعمیرات برق آذربایجان جاده نقده - مهباد 1393 فروش برج
تهیه برج و تجهیزات سیستم اتصال زمین و اجرای فوندانسیون و نصب برج‌های خط انتقال 132 کیلوولت دو مداره آبش احمد به خط اصلان‌دوز-مولان برق منطقه ای آذربایجان اصلان دوز 1392/8/28 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
خط انتقال 230 و 132 کیلوولت چهارمداره از ناحیه عمرانی اول تا خلف بیگلو با آب منطقه-ای آذربایجان شرقی آب منطقه ای آذربایجان شرقی خلف بیگلو 1395/09/23 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
فروش برج های تک پایه خود ایستای بتنی 132 و 230 کیلوولت دو مداره و چهار مداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب صنایع ذوب آهن شمالغرب تبریز 1392/9/30 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
تهیه برج های تلسکوپی بتونی و عملیات اجرایی نصب و سیم کشی خط 132 کیلوولت نقده - پیرانشهر برق منطقه ای آذربایجان پیرانشهر 1395/4/12 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
احداث خط دو مداره 132 کیلوولت از پست فوق توزیع شیبلو تا پست های 132/20 کیلوولت شماره 1و 2 اختصاصی ایستگاه های پمپاز کرم آباد آب منطقه ای اذربایجان غربی کرم آباد 1395/8/15 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
تهیه برج های تک پایه بتونی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج ها و اجرای عملیات سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 132 کیللولت انهر - ارومیه به پست کلمانخانه برق منطقه ای آذربایجان ارومیه 1396/8/25 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
خط 132 کیلوولت دو مداره سایت صنایع سنگین ارس منطقه آزاد ارس جلفا 1397 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
ورود - خروج خط 132 کیلوولت انهر - اورمیه گازی به پست گلمانخانه برق منطقه ای آذربایجان ارومیه تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما