معرفی پروژه


خطوط 230 کیلوولت


 

 

جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
تهیه و احداث خط 230KV دومداره خوی - اورمیه برق منطقه ای آذربایجان خوی - ارومیه 1378 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث زاویه های خط 230KV پارس آباد ایمیشلی برق منطقه ای آذربایجان اردبیل - پارس آباد 1378 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV دومداره ابهر - تاکستان برق منطقه ای زنجان ابهر - تاکستان 1380 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV دو مداره رینگ تبریز ( قرارداد اول) برق منطقه ای آذربایجان محدوده تبریز 1381 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV دومداره تاکستان - بوئین زهرا برق منطقه ای زنجان تاکستان - بوئین زهرا 1382 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV تکمداره اهر - تبریز بنیاد خیریه مصلا محدوده تبریز 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV داخل شهر قزوین برق منطقه ای زنجان قزوین 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV چهار مداره رینگ تبریز ( قرارداد دوم ) برق منطقه ای آذربایجان محدوده تبریز 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV دومداره ورود و خروج نیروگاه اورمیه برق منطقه ای آذربایجان محدوده ارومیه 1384 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132/230KV چهارمداره رینگ تبریز (قرارداد سوم) برق منطقه ای آذربایجان محدوده تبریز 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 132/230KV چهارمداره کنارگذر شمالی (پاسداران) برق منطقه ای آذربایجان تبریز 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV تغذیه پست شهرک صنعتی شهید سلیمی برق منطقه ای آذربایجان تبریز - شهرک صنعتی سلیمی 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط 230KV کمی آباد - تقی دیزج به نیروگاه اردبیل برق منطقه ای آذربایجان محدوده اردبیل 1387 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و احداث خط دومداره و چهار مداره 230KV نیروگاه اورمیه - بالانج برق منطقه ای آذربایجان ارومیه - محدوده بالانج 1387 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
فروش برجهای 230KV دومداره شش سطحه پرند - شمس آباد شرکت فراگستر بیستون تهران - شهرک صنعتی پرند 1387 ساخت برج
خط انتقال 230 کیلوولت دو مداره نیروگاه 4 زنجان - تاکستان برق منطقه ای زنجان زنجان - نیروگاه 4 1387 تهیه برج ، سیستم اتصال زمین اجرای فونداسیون و نصب برج های خط
تهيه تجهيزات برج واحداث خط انتقال230كيلوولت چهارمداره ورود- خروج خط غايتي- ابهر در نيروگاه4زنجان برق منطقه ای زنجان خط غايتي- ابهر در نيروگاه4زنجان 1387 تهيه تجهيزات برج واحداث خط انتقال
خط انتقال نیروی 230 کیلوولت دومداره و چهارمداره نیروگاه اورمیه به پست بالانج برق منطقه ای آذربایجان ارومیه -بالانج 1388 تهیه تک پایه های بتنی خودایستا ، احداث فونداسیون و نصب پایه های قطعات اول و سوم خط
تهيه تجهيزات برج و احداث ورود – خروج خط 230كيلوولت ميانه – تيكمه داش در پست 400 كيلوولت ميانه برق منطقه ای آذربایجان پست 400 كيلوولت ميانه 1388
تهیه و نصب برجهای خط 230 کیلوولت دومداره باندل دوسیمه نیرورسانی پست شرکت گسترش فولاد سهند گسترش فولاد سهند جاده عجبشیر به بناب شهرک صنعتی خضرلو 1388 تهیه و نصب برجهای خط
اصلاح خط 230 کیلوولت دو مداره خوی3- ارومیه در منطقه قره تپه سیمان آذرآبادگان ارومیه در منطقه قره تپه 1388 تهیه و نصب برجهای خط
فروش برجهای خط 230 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه ارتباط خط انتقال والی – کندوان به پست سهند 4 و 63 کیلوولت دو مداره نیرو رسانی شهرک صنعتی پارس آباد پارس پیمان شهرک صنعتی پارس آباد 1389 فروش برج
اصلاح مسیر خط 230 کیلوولت دو مداره پرند – اسلامشهر در زمینهای پاندا میهن پاندا میهن اسلامشهر 1389 فروش برج
واریانت خطوط 230 و 132 کیلوولت دو مداره در مجاورت فرودگاه مراغه انتقال انرژی آذرخش جاده بناب - مراغه 1389 فروش برج
تهیه و نصب برجهای خط 132/230 کیلوولت چهارمداره شوراکند – گلخانه 115-112 برق منطقه ای آذربایجان محدوده ارومیه 1390 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
تهیه برجهای خط 63/230 کیلوولت چهارمداره فولاد ارفع یزد پرشین سازه پرتو محدوده یزد 1390 فروش برج
تهیه برجهای 230 کیلوولت دومداره باندل دوسیمه شهرک فناوریهای نوین و 63 کیلوولت دومداره پارس آباد پارس پیمان شهرک فناوریهای نوین و پارس آباد 1390 فروش برج
تهیه برجهای 63/230 کیلوولت چهارمداره و دومداره فولاد چادرملو و گندله شماره یک پرشین سازه پرتو محدوده یزد 1391 فروش برج
افزایش استحکام مکانیکی خطوط 230 و 132 کیلوولت در ناحیه آذربایجان برق منطقه ای آذربایجان شهرستان اهر 1391 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین ونصب برج
خط 132 و 230 کیلوولت دومداره و چهار مداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب ذوب آهن شمالغرب تبریز - محدوده ملکان 1392 تهیه مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات احداث فونداسیون و نصب کامل و سیمکشی برج ها
خط 132 و 230 کیلوولت دومداره و چهارمداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب ذوب آهن شمالغرب تبریز - محدوده ملکان 1392 فروش برج های تک پایه خودایستای بتنی
تهیه و نصب واریانت 230 کیلوولت تیکمه داش – سردرود در محل تلاقی با قطعه 1 اتوبان تبریز - زنجان برق منطقه ای آذربایجان اتوبان تبریز- زنجان 1392 تهیه تجهیزات و عملیات اجرایی احداث شامل نصب برج تلسکوپی بتنی و سیم کشی
خط 230 کیلوولت دو مداره هریس – سراب و ارتباطات نیروگاه هریس برق منطقه ای آذربایجان تبریز - محدوده هریس و سراب 1392 تهیه مود اولیه و ساخت تجهیزات کامل برج و فونداسیون و احداث فونداسیون و نصب برج
تهیه و نصب برجهای واریانت خط انتقال 230 کیلوولت تکمداره تیکمه داش ـ سردرود در محل شهرک آذران اتحادیه تعاونی های مسکن دولت تبریز جاده تبریز - زنجان - شهرک آذران 1392 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
تهیه و نصب برج واریانت خط 230 کیلوولت تکمداره میانه ـ تیکمه داش در محل تقاطع با قطعه 5 راه آهن تبریز ـ میانه صنایع آترین تبریز قطعه 5 راه آهن تبریز ـ میانه 1393 فروش برج
خط انتقال 230 و 132 کیلوولت چهارمداره از ناحیه عمرانی اول تا خلف بیگلو با آب منطقه-ای آذربایجان شرقی آب منطقه ای آذربایجان شرقی خلف بیگلو 1395 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
فروش برج های تک پایه خود ایستای بتنی 132 و 230 کیلوولت دو مداره و چهار مداره نیرورسانی صنایع ذوب آهن شمالغرب صنایع ذوب آهن شمالغرب تبریز 1392 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
تامین تجهیزات و خرید برج کامل تک پایه خود ایستاو سیم هادی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری یراق آلات و احداث کامل فونداسیون و نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت ارتباطی پست اردیبل 2 با خط موجود میانه اردبیل برق منطقه ای آذربایجان اردبیل 1395 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
230 کیلوولت جهت تغذیه پست 230/63 و 63/20 کیلوولت پردیسان قم برق منطقه ای تهران تهران 1397 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
تامین و نصب برج ترمینال تاور پست گلستان برق منطقه ای تهران تهران 1398 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
خط انتقال نیروی 230 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه نیروگاه اورمیه به طرف جاده مهاباد - اورمیه برق منطقه ای آذربایجان مهاباد-ارومیه 1399 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما