معرفی پروژه


خطوط 63 کیلوولت


جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
تهیه و احداث واریانت خط 63KV خلخال برق منطقه ای آذربایجان اردبیل - خلخال 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه و نصب پایه های 63KV نیر - سرعین برق منطقه ای آذربایجان اردبیل - نیر ، سرعین 1383 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
تهیه پایه های خط 63KV دومداره اجیرلو برق منطقه ای آذربایجان اردبیل - پست اجیرلو پارس آباد 1384 ساخت برج
تهیه و احداث خط 63KV دومداره و چهارمداره قیدار - زرین آباد برق منطقه ای زنجان رنجان - قیدار 1385 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
فروش برجهای 63KV دومداره واریانت اهر - مشکین شهر سازه های نیرو اهر - مشکین شهر 1387 ساخت برج
فروش برجهای 20KV چهار مداره نیرورسانی پست کارخانه سیمان صوفیان سیمان صوفیان تبریز - محدوده صوفیان 1387 تهیه برج و احداث فونداسیون و اجرای عملیات نصب
فروش برجهاي تك­پايه خودايستاي بتني 63كيلوولت دومداره جهت استفاده درخطوط برق منطقه اي آذربايجان صنایع آترين تبريز انبار اداره برق آذربایجان 1388 فروش برجهاي تك­پايه خودايستاي بتني
خطوط 63 کیلوولت داخل اردبیل صنایع آترین تبریز اردبیل 1388 تهیه و نصب برجهای خط
فروش برجهاي 63 كيلوولت دومداره و چهارمداره وروديهاي پست 230 كيلوولت بيجار توسعه و نوسازی هدايت جاده زنجان - بیجار 1389 فروش برج
فروش برجهای خطوط 63 کیلوولت چهارمداره و تکمداره نیرورسانی ریخته گری پیوسته سهند و آذرفولاد امین ریخته گری سهند جاده تبریز - میانه تکیمه داش 1389 فروش برج
فروش برجهای خط 230 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه ارتباط خط انتقال والی – کندوان به پست سهند 4 و 63 کیلوولت دو مداره نیرو رسانی شهرک صنعتی پارس آباد پارس پیمان شهرک صنعتی پارس آباد 1389 فروش برج
فروش دو دستگاه 63 کیلوولت تکمداره و دو مداره انتقال انرژی آذرخش - 1389 فروش برج
تهیه برجهای خط 63/230 کیلوولت چهارمداره فولاد ارفع یزد شرکت پرشین سازه پرتو محدوده یزد 1390 فروش برج
تهیه برجهای 230 کیلوولت دومداره باندل دوسیمه شهرک فناوریهای نوین و 63 کیلوولت دومداره پارس آباد پارس پیمان شهرک فناوریهای نوین و 63 کیلوولت دومداره پارس آباد 1390 فروش برج
ورود - -خروج خط 63 کیلوولت سعید آباد – بستان آباد در کاشی تبریز کاشی تبریز تبریز محدوده سعید آباد 1390 تهیه برجهای تک پایه بتنی ، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج
واریانت خطوط 63 کیلوولت اردبیل صنایع آترین تبریز اردبیل 1390 فروش برج
عملیات تغییر مسیر قسمتی از خطوط 63 کیلوولت داخل شهر زنجان برق منطقه ای زنجان زنجان 1391 اجرای فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی خطوط 63 کیلوولت دومداره داخل شهر زنجان
تهیه و نصب برجهای واریانت خط63 کیلوولت میانه - ترک برق منطقه ای آذربایجان میانه 1391 تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی برج های بتنی پروژه واریانت خط 63کیلوولت تکمداره میانه - ترک
تهیه برج های خط 63 کیلوولت دومداره نیرورسانی صنایع پتروشیمی زنجان پرشین سازه پرتو زنجان - پتروشیمی زنجان 1391 تهیه و فروش برج های تک پایه خودایستای بتنی 63 کیلوولت دومداره
تهیه و نصب برج های 63 کیلوولت هشت مداره پست خضرلو – شرکت ذوب آهن شمس تبریز ذوب آهن شمس تبریز تبریز - بناب (پست خضرلو ) 1391 تهیه و تدارک لوازم و ابزار برای نصب و اجرای کامل احداث فونداسیون و نصب پایه ها
تهیه برجهای 63/230 کیلوولت چهارمداره و دومداره فولاد چادرملو و گندله شماره یک پرشین سازه پرتو محدوده یزد 1391 فروش برج
تهیه برج و نصب برج 63 کیلوولت تکمداره تکسطحه کششی در پروزه جابجایی خطوط 20 کیلوولت اطراف سد ونیار تابلو راه انداز نرم محدوده سد ونیار 1391 فروش برج
تهیه و نصب برج مسیر خط 63 کیلوولت تکمداره قائمشهر ـ بابل 1 در محوطه زمین امور برق شمال بابل توزیع برق مازندران شهرستان بابل 1392 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
خط 63 کیلوولت دومداره واحد زرین آباد شرکت ریخته گری پیوسته سهند ریخته گری پیوسته سهند محدوده زنجان - شرکت ریخته گری پیوسته سهند 1393 تهیه کلیه تجهیزات و احداث بصوت EPC خط 63 کیلوولت دومداره
تهیه کلیه تجهیزات و اجرای EPC خط 63 کیلوولت دومداره برقرسانی به واحد زرین آباد شرکت ریخته گری پیوسته سهند ریخته گری پیوسته سهند جاده زنجان - بیجار 1393 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
فروش دو دستگاه برج خط 63 کیلوولت دو مداره پروژه تغییر مسیر خطوط 63 کیلوولت کمربندی شهر تاکستان توسعه عمران زاویر کمربندی شهرستان تاکستان 1394 فروش برج
تهیه برج، اجرای فونداسیون و نصب برج اتصال رینگ 63 کیلوولت شهر اردبیل به پست 230 کیلوولت اردبیل دوم برق منطقه ای آذربایجان اردبیل 1396/5/25 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
احداث خطوط ارتباطی چهار مداره 63 کیلوولت پست سراب برق منطقه ای آذربایجان سراب 1396/6/8 طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب برج و اجرای فونداسیون خط
احداث یک خط 63کیلوولت در پست 63/230 کیلوولت میانه برق منطقه ای آذربایجان میانه 1396/11/10 طراحی، خرید تجهیزات ، حمل و نصب و راه اندازی کامل پست
خط 63 کیلوولت رینگ اردبیل در پست اردبیل 2 برق منطقه ای آذربایجان اردبیل 1396 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
خط 63 کیلوولت اختصاصی پردیس صنعت زنده رود پردیس صنعت زنده رود اصفهان 1396 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
ارتباطات خط 63 کیلوولت صدوق قم برق منطقه ای تهران قم 1397 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
تامین تجهیزات و احداث خط چهار مداره 63 کیلوولت خروجی های پست مدولار 63/400 کیلوولت کوثر برق منطقه ای تهران تهران 1397 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی
تامین تجهیزات و انجام عملیات اجرایی یک دستگاه تاور چهار مداره 90 درجه مجاور پست 63 کیلوولت واوان برق منطقه ای تهران تهران 1398 تهیه برج های تک پایه بتنی، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج و سیم کشی

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما