title

پست‌های فشار قویپست‌های فشار قوی

مشخصات محصول

توضیحات محصول

title

لیست پروژه های پست‌های فشار قوی

عنوان:

تامین سازه و تجهیزات سه پست اصلی 230 کیلوولت شماالغرب کشور شامل پست های 230/132/20 کیلوولت آذر تبریز، پست 230/132 کیلوولت بالانج ارومیه و پست 230/132/20 کیلوولت

 • تاریخ:
 • مکان: -
 • کارفرما: میاندوآب
توضیح:

-

عنوان:

احداث کلید در دست پست 132/20 کیلوولت کرم آباد

 • تاریخ: 1395
 • مکان: کرم آباد پلدشت
 • کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان غربی
توضیح:

-

عنوان:

احداث کلید در دست پست 132/20 کیلوولت پلدشت

 • تاریخ: 1395
 • مکان: کرم آباد پلدشت
 • کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان غربی
توضیح:

-

عنوان:

توسعه پست فوق توزیع 132/20 کیلوولت شیبلو

 • تاریخ: 1395
 • مکان: کرم آباد پلدشت
 • کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان غربی
توضیح:

-

عنوان:

احداث پست 132/20 کیلوولت ناحیه عمرانی سوم خداآفرین

 • تاریخ: 1395
 • مکان: مغان
 • کارفرما: آب منطقه ای اردبیل
توضیح:

-

عنوان:

توسعه پست 230/63/20 کیلوولت میانه

 • تاریخ: 1396
 • مکان: میانه
 • کارفرما: برق منطقه ای آذربایجان
توضیح:

-

عنوان:

احداث شش دستگاه پست 132/20 کیلوولت طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه

 • تاریخ: -
 • مکان: -
 • کارفرما: -
توضیح:

-

عنوان:

احداث یک دستگاه پست 400/132/20 کیلوولت طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه

 • تاریخ: -
 • مکان: -
 • کارفرما: -
توضیح:

-