معرفی پروژه


سایر پروژه ها


جدول اطلاعات پروژه


عنوان کارفرما محل پروژه تاریخ توضیح
ساخت ابزارهای جابجایی مواد شرکت لاستیک پارس - تبریز
بازسازی اسکلت فلزی بویلر 2 و ماشین روم نیروگاه حرارتی تبریز شرکت توانیر - تبریز
فاز اول احداث فونداسیون تعمیرگاه ترانس های قدرت شرکت برق آذربایجان - تبریز

تماس با ما

با شرکت پارس ساختار در ارتباط باشید. تماس با ما