پست های انتقال و فوق توزیع نیرو

پست های فشار قوی ایستگاه هایی فرعی در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی می باشند که بمنظور تغيير سطح ولتاژ و يا به وجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژی الكتريكی بين آن ها مورد استفاده قرار مي گيرند و بر سه نوع پست های نیروگاهی، انتقال و کلیدی (کوپلاژ) می باشند و از قسمت های مختلفی از جمله تجهیزات سویچ، سیستم‌های حفاظت و کنترل، یک یا چند ترانسفورماتور، کلیدهای فشارقوی، سکسیونرها یا مدارشکن ها، تجهیزات نگهدارنده پایان خط، تابلوی های فشار متوسط و ضعیف، جرقه‌گیرها، سیستم زمین و سیستم‌های اندازگیری می باشد، همچنین ممکن است از تجهیزات دیگری مانند خازن‌های اصلاح ضریب توان یا تنظیم کننده ولتاژ نیز در پست ها استفاده شود.

با توجه به نیاز روزافزون و دائمی کشور به برق و با عنایت به اینکه پیشرفت صنایع مستلزم تامین مطمئن برق و خودکفایی در تولید، انتقال و توزیع برق می‏باشد، شرکت پارس ساختار با قریب به 40 سال سابقه فعالیت و بهره ‏گیری از تجارب نیروهای متخصص و توانمند در زمینه احداث نیروگاه، پست‏ و خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق توانسته است به صورت EPC پروژه‏ های بسیار موفقی را به انجام برساند که همواره مورد تقدیر و تشویق کارفرمایان محترم نیز قرار گرفته است. شرکت پارس ساختار با توليد و به کارگیری فونداسيون‏ ها و قطعات پيش ساخته بتنى با ضریب کیفی بالا در پست‏ های فوق توزيع و انتقال توانسته تحولی نو در صنعت برق ایجاد کند.